Med mina arbeten som kretsar kring det enkla och avskalade, det knappt synbara och det endast antydda, vill jag uppmärksamma det oavsiktligas skönhet.

Varje idé kräver sitt särskilda material för att gestaltas och komma till sin rätt.

Jag arbetar ofta med projekt och tekniken varierar mellan skulptur/ installation, måleri och arbeten på papper så som teckning, akvarell och grafik.